Make your own free website on Tripod.com
ספגטי
מלים ולחן: אבי בן-זקן


גשם על הבוקר
לא רוצה לחשוב יותר על אף אחת אחרת
אבל עדיין מתגבר
שמש בשמיים
עושה טובה שהיא חיה
אבל אני לא צריך אותה יותר
ילדים קטנים בדשא נרטבים מבוא הגשם
מחפשים מחבוא
ולא מוצאים חבר אחר

והאמת
אתה חי במקום אחר
והאמת
שעכשיו אתה בקושי זוכר
והאמת
שהעצב כבר לא מבקר אותי היום

באסה על הבוקר, לא רוצה לקום
אבל עדיין מתאמץ
אין שמש בשמיים, רוח ערב עברה לידי
לא צריך אותה יותר
אנשים קטנים בבונקר
משחקים עדיין סנוקר
מחפשים אמת
ולא מוצאים משחק אחר

והאמת
אתה חי במקום אחר
והאמת
שעכשיו אתה בקושי זוכר
והאמת
שהעצב כבר לא מבקר אותי היום

יש לך שני שדיים
לא מרים יותר ידיים
אבל עדיין מתלוצץ
ירח בשמיים
הוא סדוק, הוא חסר מים
לא צריך אותו יותר
ילדים זקנים בקבר
מחפשים מי יותר גבר
מקווים, מקווים בזמן חולף

גשם על הבוקר
לא רוצה לחשוב יותר על אף אחת אחרת
אבל עדיין מתגבר
שמש בשמיים
עושה טובה שהיא חיה
אבל אני לא צריך אותה יותר
ילדים קטנים בדשא נרטבים מבוא הגשם
מחפשים מחבוא
ולא מוצאים חבר אחר

והאמת
אתה חי במקום אחר
והאמת
שעכשיו אתה בקושי זוכר
והאמת
שהעצב כבר לא מבקר אותי היום


הורדת השיר