Make your own free website on Tripod.com
סוחר
מלים ולחן: אבי בן-זקן


דווקא שהפסקת לנסות להבין
משהו פורץ בך עמוק בפנים
הוא נחקר עכשיו במשטרה המקומית
דברים שהסתרת הוא מתחיל להבליט
הוא התחיל לדבר כבר מזמן - מאז שתפסו אותו עם קילו של חשיש בגן
הוא יצר קשרים עם בלש מפוקפק - ומכל לילדים בגיל בית-ספר קראק
על השתיל שגידלת על הגג
הוא סיפר את הכל
עכשיו אתה תשב בגדול

במטוס הכי גדול במחלקה הכי קטנה
יושבת בחורה היא עדיין זונה
כואבת לה הבטן זו צרה היא הרה
ואת עיסקת הטיעון שעשתה במשטרה
היא מכרה אותך
ואת האיש שעשה אותה
היא תגור בדירה אצל אחותה
בניו-יורק כבר לא נשאר לך על מי לסמוך
סיבכת ת'עצמך ועכשיו אתה בברוך

הכרת ת'סוחר כשסחרת אולם
הוא מכר לך שקרים וקנית את כולם
על דירה יותר מחדר לא בתל-אביב
על משכורת יציבה זה נשמע לך מגניב
ורק לאחרונה שהוא נשלח לגמילה
טשטשת עקבות ואיבדת מילה
אל תדאג חבר! אני יחכה שתשתחרר
אני יבא עם אוטומטי את הבית יחורר.
ואת השמש מקווה שאתה זוכר
נלך להשתנקר, נראה מה השוטר אומר.

החוק בישראל קצת רופף
ומה שרופף קל מאד לקופף
נתת רשימה של שמות ארוכים
ומספרים של אנשים שמכרו לך דברים
כמה אצבעות אתה יכול לספור?
כמה עלבונות אתה יכול לספוג?
כמה אנשים אתה יכול להרוג?
על כמה לוויות אתה יכול לחגוג?


הורדת השיר