Make your own free website on Tripod.com
(שלום (סבא נגע בה
.מלים: יסמין ג
לחן וביצוע: אבי בן-זקן


מילים על נייר
בשחור ולבן
מילים שעוד לא הכרתי
שהייתי קטן
מילים עצובות
שהופכות אדומות
שמספרות על מה שפעם השארתי

אדום על שחור
על לבן של מתים
על קברים, מצבות
ועצים חלולים

ילדים קטנים רוקדים במעגל
וזוג נערים באמצע משגל
ילדה קטנה נגשת לסבא
זימון למשפט כי סבא נגע בה
תעשן רק את הדברים החוקיים!
תקשיב לחוקים ותדפוק את החיים

אדום על שחור
על לבן של מתים
על קברים, מצבות
ועצים חלולים


הורדת השיר