Make your own free website on Tripod.com
מטרונום
מלים ולחן: אבי בן-זקן


אנשים בורחים לפינה מודחקת ביקום
ואני שואל עוד פעם אם לקום או לא לקום
אתה זוכר אותי בכלל?
זכרון חנוק שם בחלל

די לכאב שבלב
כי הוא כבר לא סוחב
את מה ששמת עליו
די לצרות ולחן
כי הוא כבר לא אוהב את מה שפה לפניו

רשות שצריך להרגיש אחרת
מלאכים מנשקים והרגל נשברת
אתה מבין אותי בכלל?
ספק רגיל ספק מוגבל

די לכאב שבלב
כי הוא כבר לא סוחב
את מה ששמת עליו
די לצרות ולחן
כי הוא כבר לא אוהב את מה שפה לפניו

תפסיק לברוח
כי המציאות תפסה אותך
תקיא בארונית שימצאו ביום מותך
אתה מסובב אותי בכלל?
קופסאות זכוכית שם בחלל

די לכאב שבלב
כי הוא כבר לא סוחב
את מה ששמת עליו
די לצרות ולחן
כי הוא כבר לא אוהב את מה שפה לפניו

מטרונום...


הורדת השיר