Make your own free website on Tripod.com
מה קרה לי היום
מלים ולחן: אבי בן-זקןהלכת למטבח
הוצאתי אקדח
פוצצתי לך ת'מוח על כל האח
הגשת תלונה
את לא עונה
6 חודשים אותה תמונה
את שוב בהריון
חודש ראשון
דפקו לי קנס
מאתיים מיליון
רציתי למות
פרצתי חנות
רצחתי ת'מוכר מתוך טפשות

מה קרה לי היום
כל היום נהיה שחור
לא מבדיל בין יום שכול לקור
מישהו מתחיל לבכות

הלכתי מכות
גילוי עריות
הערתי ת'שכנים בגלל היריות
עירום בין נשים
סמים קשים
רצתי בבוקר על שדה מוקשים
היה לי נעים
שלחתי את סלים לזרוק אבנים
קרבות סכינים
אני רקוב עמוק בפנים
חיפשתי עבודה
במג'דל-כרום
פיצצו לי ת'צורה
קרעו לי ת'קרום
עולם אטום
היה לי הרבה
נשארתי עם כלום
הרגתי בן אדם
פצצות לסדאם
גילו לי עוד נגיף בתוך הדם
נשארתי לבד
דלקת בשד
גילו עוד גופה
או שיש רק חשד
מצאו אותי חף מפשע
אתמול
היום אני מסטול מאקמול
רוצה לחזור
מתוך געגוע
לפני שעה היה עוד פיגוע

מה קרה לי היום
כל היום נהיה שחור
לא מבדיל בין יום שכול לקור
מישהו מתחיל לבכות


הורדת השיר