Make your own free website on Tripod.com
לגדול עכשיו
מלים ולחן: אבי בן-זקן


הדמעות על הכרית
דם ואושר בשקית
הבטחות בעננים
כסף שלא מחלקים
מה לך להיות כמותם?
מה לך להיות איתם?
על הקצה של הלשון
למישהו קשה לישון

את יודעת שאת שומעת
מישהו חושב עליך
את יודעת שאת שומעת
למישהו קשה לגדול עכשיו

הראש שלך
משהו שלא הוגדר
חרטות ויסורים
אל תתן לזה לשבור אותך
אתה יודע שאני
טיפש יותר גם מעצמי
זה בזמן האחרון
למישהו קשה לישון

תפיסת עולם
פיזיקה בראש קטן
מהות ודת
החיים שלי היום סלט
נקנה דירה
קטנה בעיר קטנה נורא
זה לא כסף זה רצון
למישהו קשה לישון


הורדת השיר