Make your own free website on Tripod.com
קובר אותך
מלים ולחן: אבי בן-זקן


את זוכרת מה עשינו ב92
נסענו גב אל גב
חטפת לי שחפת אז עצרנו בצד
להוריד את הגופה שלך

המדינה ביקשה שלום אבל הבאנו
מלחמה
ישר אל האומה

חכי
הכל חוזר אליי, ילדה
את עכשיו בגן עדן ואת לא מבינה
שאני
אוהב אותך
כל כך
אני
קובר אותך

את זוכרת מה עשינו כשהיינו שניים
נסענו למדבר
מצאנו שם אושר ועצרנו בצד
להיפטר מהרכוש שלך

המדינה רצתה היום אבל הבאנו
את מחר
ישר אל האומה

חכי
הכל חוזר אליי, ילדה
את כל כך מפגרת ואת מה זה סתומה
ואני
אוהב אותך
כל כך
אני
קובר אותך

את זוכרת שאמרתי שכבר אין לי זין
בכית לי עד מחר
צרות תמיד באות בצרורות אז קבל אותן
אחת אחת
ישר אל תוכך

לא עניין אותך כלום
אפילו אם אני חי
החלטתי שזה נגמר

חכי
הכל חוזר אליי, ילדה
את כל כך מפגרת ואת מה זה סתומה
ואני
אוהב אותך
כל כך
אני
קובר אותך


הורדת השיר