Make your own free website on Tripod.com
כלום
מלים ולחן: אבי בן-זקן


חום הקיץ בלילה נמתח
מושך בצדדים
אני לא מבין מה חיפשת
עדיין

כלום
לא עוזר לך
לשכוח ממנה
אפילו שאהבת אותה
בעבר

ועכשיו
אתה בוהה בחץ שנעוץ בליבך
למשוך זה כואב
ועכשיו הבנת
כלום

תגידי שם
החודש הארוך בשנה
כדי שאוכל להגיד לך
מתי נשברי
תגידי לי זה אומר
אהבה ואני ארמוז לך
מתי היא פגה
כלום

קרן שמש נוגעת בעור
מושך בצדדים
אני לא מבין מה מצאת?
עדיין

כלום
לא עוזר לך לפנות אליה
אפילו שהשתקת אותה בעבר

ועכשיו אתה מושך
את הקידון מגופך
הכאב הוא עצום ועכשיו הבנת
כלום


הורדת השיר