Make your own free website on Tripod.com
כסף
מלים ולחן: אבי בן-זקן


תמחוק את העבר ותחליף את ההווה
תמכור את האמת ותבדוק מה זה שווה
אולי פיסת הצדק שנרקבת בלבך
משנה את הדרכים שהובילו למותך
אגרוף את כל העשב השוטה
עליך כבר אין מי שיבכה...

מנסה להסתיר מהתת מודע
דברים שעשית מפוצצים את מוחך
רק כסף זה מה שעושה אותך- אחר
ולפעמים אתה כבר לא זוכר

תמחוק את עצמך תנצור תזכרנות
חפש עמוק בפנים תמצא את הזונות
אולי פיסת הצדק שנרקבת בלבך
משנה את הדרכים שהובילו למותך
אגרוף את כל העשב השוטה
עליך כבר אין מי שיבכה...


הורדת השיר