Make your own free website on Tripod.com
אלוהים ייקח אותך
.מלים, לחן וביצוע: אבי בן-זקן ואריק נ
בהשתתפות ליאורה גושן


אל מלא רחמים
ברכו את ה' המבורך
ברכו את ה' המבורך
ברכו ברוך שמו
ברוך שמו אמן ח"י שקלים

אלוהים ייקח אותך
ביום הולדתך
אלוהים ייקח אותך (ערפאת)
יחנוק את אשתך
(בגבעה הצפרתית בירושלים
בצומת בקעות, בצומת יבנה
ובאיזור עטרות)
למה לא הנחת תפילין
(נהרג השבוע ברמאללה)
מי קרע לך את קרום הבתולין
(הפלשתינים)
בוא תעשה שבת (הערב)
תביא גם את הבת
נעשה לה צ'יזבאט (כוח 17)
תחזור אל הדת (אמן)
נשלח אותך קיבינימט (לרמאללה)

יאנסו אותך חרדים
ייקחו לך ת'ילדים
ירביצו עליך תורה
זה לא כ"כ נורא
שחטתי פרה...

בוא תעשה שבת
תביא גם את הבת
נעשה לה צ'יזבאט
תחזור אל הדת
נשלח אותך קיבינימט
חוי בלאט
mother fuck
אידי דמוי סוקה בלאט
דיגידם


הורדת השיר