Make your own free website on Tripod.com
אלי אלי
מלים ולחן: אבי בן-זקן


אין אנשים בשחור ולבן
אין אנשים שיחפשו אותך כאן
אין אשמים שהכל כבר מוכן
אין זכר לסבל ועד לפולחן

אלי אלי
אלי אלי
אלי אלי
איפה אתה עכשיו

אין דבר שלא תוכל לפתור
יש נחשים ששורצים בכל חור
יש מצבים בהם תוכל לא לבחור
נסה חזק תצליח לזכור

גופות מותלות בכיכר בשדה
וילד בוכה שאתה לא כזה
אישה במחזור בעיות בחזה
הזרקת עכשיו אתה בטח הוזה

עכשיו אני בכלא מברזל מחכה שתתנצל
עכשיו אני בכלא מברזל מקווה שתתנצל

עכשיו אחרי הכל לא נשאר ממני כלום
לא ידעתי שהעולם כל כך עקום
בין מראה למראה הכל זהה
מוכן להשבע שאני לא כזה אני לא כזה

אלי אלי - עכשיו אני בכלא מברזל
אלי - מצדי שהכל ילך לעזאזל
אלי אלי - לא משנה אבל הזמן אוזל
איפה אתה עכשיו?


הורדת השיר