Make your own free website on Tripod.com
אני ואתה
מלים ולחן: אבי בן-זקן


השמש מרחפת מעל הראש
הגלים נוגעים בקצות האצבעות
אני שונא לדרוך על חול
שלא יגידו לי לסתום
אנשים נוגעים לך בגוף
מבקשים שלא תגיד שום דבר
אתה בורח למקום סגור
קלסטרופובי מטורף

כמו צלוחית שבורה
הוא נאבק בגלים ומבקש חזרה
כמו סערה פרועה
הוא נאחז בסלעים וממשיך קדימה
כמו טיפה קטנה
הוא מטפטף על עלים וצועק לאמא

השמש משחקת איתי
מי יעלם לתוך הים
אני תופס ברגליים שלך
תאמין שזה היה
אתה אף פעם לא מקשיב לי
אתה טיפש וגם נאיבי
תמשיך לחפור עמוק לחוך האדמה
אולי נמצא את השכל שלך

אנשים צוחקים אלי
ועליך כמובן
יש פרחים שבטח לא נובלים
יש מזון לאינטלקט שלהם
תאמין לי זה נכון
זה תלוי רק בשנאה שלכם


הורדת השיר