Make your own free website on Tripod.com
שבע בום
מלים: דנה אייזן + תוספות
.לחן וביצוע: אבי בן-זקן ואריק נ


שבע בום, שבע בום,
"תמות היום" על הקיר רשום
ופתאום אין חבר ואין דבר טוב
ולפתע הקץ הוא כה קרוב.

פזמון:
שבע בום, שבע בום
על הקיר רשום שאתה סתום
מה זה בעצם שבע בום?
שכל שבעה ימים יהיה לך מום

מחכה לתורך תוהה מתי?
והאם למות לפני כדאי?
וכלום, אין נפש חיה מסביב
ועוברים להם החורף, הסתו, האביב

פזמון:
שבע בום...

ובקיץ ניצבת אבן לבנה
שחיכתה רק לך כל השנה
שיהיה בגדול עליה רשום
"מזל טוב גם לך, שבע בום!"

פזמון:
שבע בום...


הורדת השיר